closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Register der Brieven en

voorname bijlagen als in desen

ingeschreven en in den Iaare

1729. successivelijk ontvangen

sijn van.

A:o 1729

f:o

Bantam.

Ontangen.

1.

Register der papieren

„.

den 27' maart p:r den corporaal

Iohannes Loens en vier

missive van den gesaghebber Iohan Sautijn en den

schildergasten

raad tot Bantam aan haar Edelens den gou„

„verneur generaal en de raaden van India

2.

tot Batavia gedagtekent den 25.' maart 1729„

aparte missive van evengen: gesagh: aan en gedateerd

in een ander pacquet

4.

als boven

„.

conferentie gehouden tusschen meerm: gesaghebber

Sausijn en den opper peper financier, pange„

„rang cassoema diradja nevens den rijxbestierder

pangerang Pourba Nagara tot Bantam

11.

op den 23.' maart 1729

Brievje van bovengen: gesaghebber Iohan Sautijn

den 5:' april p:r den Javaan

Toe alimoedin.

en den Bantamsen raad aan haar Ed:s tot

22.

Batavia de dato 2„e april 1729

resolutie in raads aldaar genomen op den 1.' april 1729

rakende het affgemaakt lighaam van den

25

Balijsen moordenaar soentoen.

den 8:' april p:r de door de Bode Brievje van de overheeden op het Jongst vertroc„

ken theeschip Reijgersbroek aan haar hoog

Ed:s tot Batavia gedateert in gem: bodem

geankert leggende onder de Z:t o:t koek van

28.

’t Princen eijland den 4.' april 1729

29.

Register der papieren

den 21. april p: den mard:r

Iohannes Warnar

missive van den gesaghebber Iohan Sautijn en raad

„. 32.

aan haar Ed-s waar dato 18.' april 1729