closeTerug naar inventaris

Transcriptie

21.

Van Bantam onder dato 25:' Maart 1729.

Neen antwoorde dien minister

maar ik hebbe hier de con„

tracten.

Die zijn destig, repliceerde

zijn E:, maar pangerang

Coessoema diradja had belooft

een Javaans opstel wegens

de behandeling der peper over

te leveren, het welk van

poinct tot poinct in zijn

omstande gedemonstreert

weesende - - - - - - viel den

rijxbestierder op een boerse

manier hier m: seggende

soo plomp als t' maar

immers diende Ikweet

van die vodderijen niet.

sagt seijde Coessoema diradja

en sig daar op wat meerder

met het front na den gesag„

hebber gewend hebbende, ver„

volgde aldus.

Den rijxbestierder is oud

vergeetenagtig, en niet wel

ter.