closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 25:' Maart 1729.

Billijkheijt ontheft zijn, en

blijven.

Dat sal ik den koning

vragen, antwoorde Coessoema

diradja, en morgen bescheijd

brengen.

hier op vertrokken weesende, kwam daags

daar aan, sijnde geweest den 23:e deser, met den

rijxbestierder Pourba Nagara in Speelwijk

den welke door den gesaghebber beleeffdelijk ont

vangen en met Coessoema diradja ter weder

zijde zijn E: aan een daar toe gereed staande

gedekte tafel in de voorsaale van ’s Comp=s

groot wooning geplaatst zijnde.

seijde dien minister dat

van den zulthan gesonden

was om over den peper te

confereeren

Den gesaghebber vroeg in min„

„nelijke termen off sijn exel„

lentie ook een last briev,

van den zulthan hadde

gelijk coessoema diradja

verleend was.

Neem.