closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 25:e Maart 1729.

ter spraak, daarom sal ik

het woord voeren, schoon de twee

de in commissie ben: en

hier op schaamteloos op een

duijstere off bedekte wijse ge„

retracteerd hebbende sijn

belofte van alsulken schriff„

„tuur te sullen brengen, is

dese conferentie hier mede

g'eijndigt.

Tot Bantam den 23:' Maart 1729., was ge„

tekent; H:s Wilshuijsen scriba /:onderstond:/

accordeert /getekent:/ M:s Wilshuijsen sr:

Batavia.

Aan sijn Edelheijt, den hoog Edele gestrengen heere

Mattheus De Haan

Gouverneur Generaal, en d’ Edele Heeren

Raaden van Nederlands India.

Hoog Edele, gestrenge, groot agt„

P„r den Javaan

Toe alimoedin.

„bare, Erntfeste, manhafte, wel

Wijse, voorsienige, seer genereu

„se, wijd gebiedende heeren.

met.