closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 18.' april 1729.

gebragt, al te veel daar door behandelt word om

niet tegeeven een merkelijk verlies door spil„

lagie etc=a daar in tegendeel, wanneer men

aantoning dat sulx bestin

speelwijk behoord te ge„

„schieden.

den peper binnen Speelwijk voormelt weegt

minder verwerking na den ontvangst en bij het

selve een veel keuriger toesigt als wel anders

te verwagten heeft: het welke ons dan noodsaak„

„te in welvoegende en minnelijke termen daer

op aan te dringen, maar Coessoema diradja daar

verder slegt bedrijff van gem:

peper tinantir

in niet willende concesseeren heeft naderhand

„soo hij voorgaff

en uijt 'se konings ordre met peper harpen

buijten ons off de onse te versoeken, voortgang

gemaakt: welke behandeling en om haar te

overtuijgen in der tijd de onse niet te kunnen

missen, wij gaerne van verre hebben aanschouwt:

ook in hope sig de sake na zijn majesteijts ge„

„dagten als dan beter soude schicken: maar hoe„

„danig dat uijtgevallen en den vorst in zijne

goede meening daar omtrent bedrogen off mis

den koning bekent gemaaktheijd is, hebben wij zijn majesteijt gisteren na

verkregen audientie ten kove vertoond in ver

„wagting, dat den vorst daar door sal begreepen

hebben hoe slegtelijk sig Coessoema diradja

in sijn opgelegden dienst tot nadeel van zijnen

heere