closeTerug naar inventaris

Transcriptie

155.

onder dato 5:' Iulij 1729.

Piri Zulthan Coning van Bantam

den E: heer Johan Sautijn oppercoopman

gemaakt bij den ondercoopman en administrateur

vers van welgemelde majesteijt, ’t geen bij hun, voor

ontvangen en genoten, sedert den 20:' Septemb:r A:o pass:o

aan en voor reek:d van d’ E: comp: geleverd, welke mede

Zultans ordinaire zeegel bekragtigt is, door den pan„

weesen van den E: heer gesaghebber gemeld, Namentlijk.

Tpeelwijk den 16:' Iunij A:o 1729.

Credit.

De onderstaande peper, is door den koning

van Bantam aan d’E: Comp:

geleverd, en na Batavia ge„

souden.

1728. 27:' novemb:r

1896.- Bhaar, p-=r Wassenaar.

1800.—.- d–o - - „. 'T vaderland getrouw.

1729. 7.n maij.

2500.— - d–o . - „. De stad Leijden.

. . 14. Iunij.

6196.— bhaaren peper â rl=n 15. ijder bhaar rl=m. 92940.

oversulx den koning van Bantam p:r t zal„

do deses aan d’ E: Comp: ten agteren

„. 19050.—.

blijfft

Somma r:a 111995.—.—

/:onderstond:/ gecollationeerd accordeerd met zijn

princiaal Bantam dato voorsz:

/:was getekend:/ M:s De Graaff.

Register