closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam

Reeckening Tusschen Paducca

en d: E: comp: heden ter ordre van

en gesaghebber deser besetting op

Mauritius de Graaff en de schrij

reek:d van dien vorst, van d’ E: Comp:

tot dato deses, mitsgaders in peper,

int Iavaans ingeschreven, en met des

„gerang aria Pourba Nagara ten bij

Bantam in

Debet.

1728

den 31.e october

3.

p=s zeijlkleeden, â rd:s 1.½. ijder, en met

4. 1.—

4.30. r„lm

12. p:r c:to rabat

rd:

ad idem.

1729. 12. april

4.

4.30.

3.

„.

1.

3.

„. 6: maij

d:o -

4.30.

4. 1.—

„.

wegens 150. p:s breekijsers, 300. mamoe„

31. maart.

„ties 60. metselaar pieken 300. spitse

spaden kostende het een en ander

volgens Batavias factuir sub

1473: 2:

dato 5.e februarij A:o stant- -

1315

8.„

13:

Beloopt na afftrek van ’t rabat rd:s

1486.32.8. r:m 1327.16.-

1728. ult:o october. wegens 1000.— lb: buskruijt sonder rabath rl:n

75.

d-o

75.

4

1729. 12. april

1000.– „.

d:o

75.

1000.— „.

6. maij

225

2„.

Aan Contanten.

1728. 8. october p.r ’t

schip wassenaar

rl=m 25000.–.–

30000.—.—

„. 'T Vaderland getrouw.

„.

1729. 31. maart „.

„. De stad Leijden.

„. 50000.—.—

„.

„. 27. april

„. 105000

51.—

543

over p:r Iongste reek: ten agteren stond - - -

Somma R=n 111990.