closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 10:e aug=s 1729:

Conferentie gehouden

tusschen den E: heer Johan

Saurijn oppercoopman en

gesaghebber te deser besetting

en den rijxbestierder pangerang

Pourba Nagara als nader„

hand met den vorst.

Na voorgaande gebruijkelijke verwittiging

kwam op Donderdag den 28.' deser binnen speel„

wijk den rijxbestierder voormeld. denwelke den

heer gesaghebber uijt naam van den zulthan

groete en vraagds off het schip met de rijs,

daar zijn majesteijt om had versogt, haast

komen Zouds.

Ik heb, antwoorde den gesaghebber, de instan

tien, die daar omtrent door sijn majesteijt

zijn gedaan, diverse malen haar hoog Edelens

overgeschreeven

Dat is te gelooven, seijde den rijxbestierder:

maar op sijn majesteijts nader versoek nog

geen bescheijd erlangd hebbende, ben ik geko„

„men, om dat te renoveeren

het welke met stilswijgen sijnde beandwoord

versogt dien minister den gesaghebber ten

hove.

175