closeTerug naar inventaris

Transcriptie

177

Van Bantam onder dato 10:e aug=s 1729.

den 12:' april Jongstleden den gesaghebber en

raad communiceerden het laten kruijssen

tusschen Bantam en Sumatra van de

breguats spieringshoek en Ridderkerk, be„

nevens de galjoots de Boode en de snip tus

ken Batavia en Bantam, tegens het

sluijcken van peper, mitsgaders dat sulx

den vorst souds werden bekend gemaakt ten

eijnde sijn onderdanen, die dat vaarwater

mogten srequenteeren daar van te verwitti„

„gen: soo andwoorde den gesaghebber, dat den

sulthan sekerlijk nog wel voor soude staan

den principalen inhoud van dien briev, waar

van de goedheid willends hebben tot errinne„

„ring een schets te geeven zijn E: des vorsten

meening daar ontrent als dan mogelijk

wel begrijpen souds.

het is dien briev repliceerds den zultan

waar bij dat van die twee kruijssende

oorlog scheepen en sloepen werd gesproken:

hoen men nog geen sekerheijt als taans

van gepleegds vijandelijkheeden kennis

had, en daarom moesten haar hoog Edelens

nu ook soo doen vervolgde zijn majesteijt:

ten.