closeTerug naar inventaris

Transcriptie

is

179

Van Bantam onder dato 10.' aug=s 1729.

te weesen, ingevalle haar hoog Edelheedens

een schip sonden Bliton te laten belegeren

het welk bij den gesaghebber voor niet aennee„

„melijk, maar wel voor een opborrelends

drifft opgenomen kunnende werden beand„

„woorde dien opheff met stilswijgen, dewijl

dog bespeurds dat zijn hoogheijt door geene

reedenen van voorsz: nodeloose en lastige

instantien om een schip en rijs was te di„

verteeren, sulx tot indifferente discoursen

overgegaan, en na t gelegentheijt met Iavaense

spijse gedefroijeert, geworden zijnde, erlangds

zijn E: des avonds ten klokke seven uuren

een vriendelijk affscheijd van den vorst,

denwelke op ’t uijtgaan den gesaghebber

nog toeluijsterde, hoe het vertrek van sijn

rijxbestierder, ter begroeting van den presen„

„ten heere gouverneur generaal, maar bleev

wagten na de komste van ’t gemelte versogte

schip, en belaste voorts aan gedagten minister,

den gesaghebber te verleenen copia van ’t

relaas, dat door den vooraengetooge geroofft

geweest zijnde Bantammer was gedaan, luij„

„dende bij vertaling uijt de maleijdse in de

Nederduijtse