closeTerug naar inventaris

Transcriptie

191.

Van Bantam Den 31.e augusti 1729.

seer bedugt was voor de wraaksugt van pangerang

Radja, ondertusschen heeft men de vrijheijd genomen voormelt rs:s afgeschreven

voorsz: sommetje te laten affschrijven, hoedanig

versoeken ook geschieden mag niet ’t bekostigde

van sodanig drinkwater ten bedrage van ƒ42:—: versoek tot affschrijving van

het bekostigde drinkwater

ens

100

voor Duijnbeek

nevens leggende oncostreecq:, als besteld is aan

het schip Duijnbeek, ten versoeke van dies overhee„

„den bij een brievje in Copia met het antwoord

daar op hier nevens: zullende in desen opsig te onse keloft van suijnig te

weesen

niet versuijmen de spaarsaamheijd te betragten

navolgens de emstige recommandatie van

uw: Edele groot agtb:, wiens ordre ook hebben

geobserveerd int met affcappen der regterhand

van den mardijker aron arnoldus van Ba

dood straffe aan den mard=r

aron arnoldus g’execu„

trerd.

„tavia ten dage, wanneer denselve alhier op

den 27.e deser met de koorde aan de galge ter dood

is gestraft geworden op de daar toe bekomen

„de

licentie van uw' Edele groot agtb:, tot welke

de stucken der mooren abdul

cadirc:s: zullen volgen

zullen volgen de belegde stucken en documen„

„ten, volgens hunne registers van de mooren

abdul cadir en candja marekan, ten eijnde hun

verschil over geld saken bij den regter aldaar te

werden getermineert, zijnde op hun instantigena verloek om met eijgen

ingehuurde vaartuigen te

vertrekken geaccordeert

versoek om met eijge ingehuurde vaartuijgen

W.