closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1729

„.

Van Bantam onder dat

kening Tusschen Paducca Sin

Ree„

heden ter ordre van den E: heer Johan Sautijn.

en administrateur Mauritius De Graaff

dien vorst van d’ E: Comp: ontvangen en genoten, sedert

van d’ E: comp: gelevert is, welke mede in ’t Iavaans in

Ten bij weesen van den E:

aria Pourba Nagara

Bantam in Meel

Debet.

18750. lb. ijser insoort aan 395. sta„

ulto:o

wegens

Iunij

ven tot Batavia door ’s konings aff„

„gezanten, ontvangen kosten volgens

20

rl=n

8

899

factura, â 12. p:r c:to rab:t rd:s 1007. 16

3. p:s zeijlkleeden bengaalse â.

26.' Iulij

4. 30

ad:s en gem: rabath p:r c:to „.

1.

4.

„.

8

1011.46

rl:m

21

903.

zijnde na afstrek van 12. p:r c:to rabathrd:s

75.

buskruijt â 7½. 1t c:to lb: sonder rabath„.

1000. lb

_.o

Contanten.

15000.

p=r ’t schip Linschooten.

ult:o Iunij

19050.

zulx over de Jongst gesloten reek: ten agteren„

8.

Somma Rl:r 35028: 21

en accordeert met

gecollationeerd

(:onderstond:)

(:was geteeckent