closeTerug naar inventaris

Transcriptie

233.

to 31. Augusti A:o 1729.

L

Pulthan koning van Bantam, en d’ E: Comp:

oppercoopman en gesaghebber opgemaakt bij den ondercoopman

en de schrijvers van welgem: majesteijt, ’t geen bij hun voor reek: van

reek:

den 16:' Iunij Jongstleden tot dato deses, mitsg:s in peper, aan en voor

gesz: en met des Zulthans ordinair Zegul bekragtigt, door den panger:s

heer gesaghebber gemeld, Namentlijk.

Wijck Den 22:e augusti A:o 1729.

Credit.

peper is door den koning

D's onderstaande

van Bantam aan d’ E:

Comp: geleverd, en p=r de

volgende bodem na Bata„

„ria gesonden, te weeten.

1505. bharen swarte peper p:r Lin„

Iulij p=r

22:

Schooten â 15: rl:n de bhaar rl:n

22575.

12453.

21.

Den koning p=r Zaldo ten agteren„

21

Somma Rl:n 35028:

sijn principaal, Bantam Datum ut supra

M:s De Graaff.

8.

8.