closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 6.' September A:o 1729.

heden namiddagh.

N:o 4. extract brievje van den schipper van ’t schip

schuijtwijk de dato heden.

„. 5. oncostreecq: en copia quitantie wegens de

bestelde ververssching aan het schip

heefburg vertrokken na Cormandel

„. 6. origineele missive van dato keeden met een

open slip aan heeren weesmeesteren

tot Batavia van den gesaghebber

voormeld.

/:onderstond:/ Bantam Den 6.' September 1729.

M:s Wilshuijsen d:t Clercq.

/:was getekend:/

Batavia.

Aan zijn Edelheijt den hoog Edele gestrengen heere

M:r Diderik Durven.

Gouverneur generaal en d’ Edele heeren Raaden

van Nederlands India.

ten

Hoog Edele, gestrenge, groot agtb:

P:r den moor

Erntfeste, manhaffte, wel

abdul cadir.

ontvangen den

wijse, voorsienige Seer

9:' September, 1729.

genereuse, wijd gebiedende

heeren.

Dewijl