closeTerug naar inventaris

Transcriptie

237.

Van Bantam Den 6:' September 1729.

Eerbied /:onderstond:/ hoog Edele gestrenge wijd gebie„

dende heeren /:lager:/ uw hoog Edelens onderdanige

dienaren. /:was getekent:/ Ioh:n Sautijn, Hend:k

Duirvelt, H:s De Graaff, J:n Steenwijk, Simon

Groenevelt en adriaan van der kroes /:inmar„

„gine:/ Bantam den 6:' September 1729.

Register der Papieren gaande op

heeden van hier na Batavia p:r de

mooren abdul cadir en candja

Marckan geconsigneerd aan sijn

Edelheijt, den hoog Edele gest: heere

Diderik Durven Gouverneur

generaal, en d’ Edele heeren Raden

van Nederlands India, Namentlijk.

N:o 1. origineele missive aan wel gem:te haar hoog Ed:s

N3. het duplicaat van dese

gaat aff p:r denmoor

van den E: heer Iohan Sautijn op

candja marekan

nevels een verzegelde

sak met een duijsent

„percoopman en gesaghebber benev:s

mexicaanse realen.

den raad alhier.

„. 2. diverse stucken en documenten van de mooren

in hooffde deses gemeld, navolgens de

daar van sijnde registers, concer„

„neerende aun verschil overgeld zaken.

„. 3. Resolutie ten selven eijnde in rade alhier genomen

hedrn.