closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 21.' November 1729.

gepresenteerd aan uw Edele groot agtbare

ten eijnde zijn huijsvrouw Cornelia van

Ravesteijn, en dogter Petronella maria

van der Landen woonagtig in's Graven

„kage door de goedheijt van de heeren en meesters

int' vaderland, op uw Edele groot agtb: gunstig

voorschrijven, gelicentieerd mogten werden

na India bij hem over te komen.—

wijders is dees inbogt den 5:' deser nog gepasseert

het schip Hogenes komende uijt Nederland,

en desen namiddag zeijlds hier voorbij een

naderen bodem uijt den westen.

waaar mede desen besluijtende, verblijven met

eerbied /:onderstond:/ hoog Edele gestrenge, wijd

gebiedende heeren /:lager:/ uw hoog Edelens

onderdanige dienaren /:was getekent:/

Joh:n Sautijn, Hend:k Duirvelt, M:s

de Graaff, J:n Steenwijk en Simon

Groenevelt /:in margine:/ Bantam Den 21.e

November 1729.

Vandam.