closeTerug naar inventaris

Transcriptie

265.

Van Bantam Den 21:e November 1729.

waar ook nevens legt een declaratie van den

Zoldaat Ian kelbius van Delegaard, en een

attestatie van den coutchier des konings alhier

E: s: in name Hans harman sas van ’t graaffschap

Lijnpe; Bij welke documenten uw Edele groot

agtb: des believende zullen konnen blijken, wat

ongehoorden ontmoetinge den gedagten Helbius

onder andere gehad heeft op den 26:' october laatst„

„leden ten huijse van ’s konings zoone alhier

den welbekenden pangorang Radja Ningrat.

wij hebben daar over terstond, na dat ons van die

zaak was kennisse gegeven, aan den rijxbestier„

der onse klagten laten doen: Dog dien minister

heeft sulx al mede seer slegt en koel getracteerd

ons seggen latende na de saak te sullen inqui„

reeren, ’t geene wij egter verneemen nog met

geschied is, uijt vreese, dat hij daar door vertoor„

nen soude gedagte konings zoone, die alhier

ganschelijk niet is bemind, maar sig egter

seer ontsaggelijk weet te maken, door dien

wel de grootste en meeste schelmen onder zijnen

aanhang heeft.

„hier

Nog gaat nevens een request van den alhier be

scheijden vaandrager Hendrik van den Lande

gepresenteerd