closeTerug naar inventaris

Transcriptie

7.

Register der Breden en

Voorname Bijlagen als ir in desen

syn Jngeschreven en Jn den Jare 1729

A:o 1729

Successivelijk ontfangen van

Ontfangen.

Bantam.

Pagina

11

hden 16. xb:r p:r het

Register der papieren

1.

schij noordbeeck

Missive vanden gesaghebber Johan Pautijn

en raad tot bantam aan haar Ed: den gou„

verneur generaal enderadenvan Jndia tot ba

tavia gedateerd den 6:' decemb:r A„o 1729. 3.

Confrontatie off bevinding op de handelboekes

onder ult:o aug„o J:o leden gesloten ter aanwisin„

ge der oorsaek vandemeerd erelasten en mu„

den winsten in tegenstelling van het voorige

boekjaar

12.

Reeck: der in 1 maanden gedane reparatien

tot bantam

„18.

rappor

t van den capitain hendrick dimndeld C: s:

wegens sunne ontmoeting by den rijx bestierder 123.

brefje van bantam nachenbon de dato 5:' decem:

ber voormeld.

„25.

tenselven dage p:r

'sconings brievdrag:

brefjevanden gesaghebber Johan Cantijn en raed

tot bant am haan haar hoog Edelens tot bata„

via de dato 9:' decemb: meermeld

26:

den 13 decemb:r ter

translaat malaydse missive van den Coning van

secretarije

bantam, aan als boven

27.

den 16. d=o pedenbateij

briefje vanden gem: gesaghebberen raed tot bantam

ee assan

aan als voren gedat:d den 15:' decemb:r 1729

„32.

ontvangen