closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den 30' 7ber: verdencor

poraal fredrik manen

Dag:

2 schildergasten

Register der papieren

35.

missive van den gesaghebber Joan santijn enraed tot ban

tam aan haar hoog Ed:s tot batavia de dato

25: xber: 1729

1730.

36.

den 6 Januarij paden

briefje van en aan als voren de dato 5: Januarij 1730.

chin. limtocko.

„42.

reeck: tusschen denkoning van bantam end EComp: on

der vengem: datum geslooten

44.

den 18:' d=o peeden

maleija redjip

missive van den voorm: sautijn aan wel gem: haar

hoog Ed:s tot batavia de dato 16:' Januarij 1730 „40.

den 27:' d=o ter Ce„

cretarije

translaat malaydje brieff van den koning van ban

tam aanhaar hoog Ed:s tot batavia

„48.