closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 6:' December

1729.

Specificatie der contanten

en bouwstoffen sedert P=mo September A:o 1728.

tot ult:o aug=s 1729. ten dienste der reparatie

aan ’s comp:s gebouw,en &Emp;c.a verstrekt en

„Reparatie aan E Comp=s erff speelwyk

daar aan verarbeijd, en op reeck:d van opge„

„bragt en affgesz: indiervoegen, als hier

onder en vervolgens largo werd aengewee

„sen, namentlijk.

uijt Cassa

1242

8

rds contant, als:

2: 42:

8. rx: wegens kostpenningen aan een scheeps timmerman

en een smit van ’t schip De stad Leijden die voor den tijd

van een maand en twintig dagen, als vrijwilligers aan

's E: Comp=s draeij buijten speelwijk alhier hebben gearbeijd

10.—.

_. d-o wegens eenige prauwen net zand die door de Javanen

van boven de rivier sijn gehaald om onder de kalk te mengen

v

12:12:

8: rd:s voorsz: â ƒ 3: —: —: de rd=s

2

38

Houtwerken.

5

—. p=s

Gabangse kuijsbalkjes tot het maken van

een stelling in de kruijtkeller onder de punt

Carrangandoe kosten

14

1: 2: —:

90.— „.

Sjassemse huijsbalkjes, te weeten.

40. p=s tot het maken van een stelling in 's

comp=s dispens, een schilderhuijss op de

rivier punt, het repareeren der valbrug

voor carrangantoe, het maken van

een hooge en een laage timmermans

schragen, het repareeren van twee oude

ditos en het maken van rollen en

repareeren 's E: comp=s kelling buijten

speelwijk.

13

Tot benting en bovenlenning van den

buijten speelwijk en binnenwaerts

de ook, waar en tusschen den heijblok

op ende nedergaat.

37

Tot beschoeijing van de walmuur aan de

rivier en in de grond gelegde anc

kers als ook het fundament van de

trap en stutten voor de beschoeijings

plank.

90.– p:s voorsz: costen

60

8:

38

74:10:

Transport:

2

8:

8: