closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1.

Jan Ba

tam onder dato

P: Transport,

55

p:s Chineese planken, als

16. —. p=s Tot het maken van meergem: schilder

huijssen twee boekenkaljes soo voor d’ aff

gaande negotie, als zoldij boeken

Tot reparatie bezijden de groot woo

39:—.„

ning het slaven secreet de steijger en

twee trappen aan deselve, als mede de

steijger van den administrateur

3

55:

p=s voorn: kosten.

18

p=s molenplancken van 3. d=m to weeten

2

—. p:

tot reparatie van meergem: kelling

buijten sneelwijk

6

op de zijde der hooffden van den draeij

voorsz: en tot leggers daar voorm: bok

op rust verbruijkt

10

—.

angs de goot voor speelwijks hooftwt

tot het fundament van voorsz: tra

en legplancken onder het canom op

de Zeepunt.

18

p=s voorsz:

25:

p=s

Balken van 22. voetlang, als

1.—. p=s Tot reparatie van meergem: helling

buijten speelwijk

21. —. Tot staanders, hooffden en leggers, van voorsz

dralij.

D

25. —. p=s voorn:t

1

—.

p:s balk van 40 voetlang tot den overloop van den draeij

balken „. 15. „. „. tot het maken van een bok„

3

„.

„. moleplanken van 1½. duim, als.

65.

39: —: p=s tot leggers aan wederzijden de hooffden

van de draei

26. —: „.

tot reparatie van de groote en andere

wooningen binnen speelwijk

3

65. —. voorn:t

10

p:s moleplanken van 2. d=m als.

6.—. p:s tot reparatie aan ’s E: Comp=s boeijen

_.o van voorn: steijger en trap

4.—. 11. „.

10:—. ps voorsz:

kost „.

24.

bossen Pannelatten tot reparatie der daken

van ’s Comp=s pakhuijsen, wooninge

waaten, en combuijsen costen„

p:r dakribben, te weeten.

90

75. p:s tot en als even

23. „. „. beneden leunings en op zijde

van gemelte draei

98.—. p=s voorn:t

Transport

19

6.' December

38

74:10:

18

25

8.

21

6:

—.

8

88:16

6: 18:—

—:

9:

34:14

8

8:

2

7

101

8

8:

31

eere

7

8

ni

1

399

437

2

4

1729

8

8