closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 6.' December 1724.

P: Transport.

ƒ 437: 4: 8:

. . - -

3274:— lb: ijser insoort, als.

471

1:

lb: Tot het maken van een houwvast aan de schoor„

steen van de groote wooning, een brandhaak aan

de bakoven in d:o wooning, 12. winkelijsers

aan den draeij buijten Speelwijk, 6. koppel

ijsers tot preservatie van de gordings buijten

Speelwijk 14. paar hengsels in’s Comp:s pak

huijs, 2. slooten in de groote wooning, 1. slot

en een kramp in het comp=s hospitaal, 8. swa

„re bouten aan ’s Comp:s kelling buijter sneel„

wijk, 5. drillers en 2. smidstangen tot

dagelijx gebruijk in de smitswinkel, 18. kram

„men en 2. banden aan ’s comp=s kan, diverse

vasten en duijms binnen speelwijk.

Tot het maken van 4. paar heugsels aan een der gequalificeerde

2596

wooningen, een nieuw oor aander timmerliede trekzaag

2. slooten en 1. krain aan ’s comp.s boeijen, 1. driepoet aan

de karpuijs- pan, 1. kengsels, 1. duijmen aan de boeij, 36.

hegtbanden en 36. winkelkaaks aan den draeij buajten

sneelwrik; item 48. takbouts, 20. bouten, 9 d-o in't hooft,

van den draeij, 40. groote krammen 10. spijckers, 1. beu„

„gel met pennen, bus en plaat, 3. sware banden, 1.

draeijklamp, 6. kesthaken, 1. handsand, 12. banden

voor de ingehaijde palen, 9. ijsere schoenen van de 12

staanders onder voorsz: draeij

205.

Tot het maken van vierkante ijsers onder de plank van de goot

voor de poort binnen speelwijk 2. swaare bouten aan een

rampaard takbouts tot het hegten van meergen: beschoeijing.

3274:—. lb: voorsz:

374

1473:—. lb: spijckers aan voorm: hout en ijserwerken verbruijkt.

233

Materialen & c.a

off metselsteenen te weeten

26506.— p=s mox

600.— p.s Tot reparatie van de combuijs en de groote wooning en die

over speelwijks pint.

9000.—

het stoppen en lapsalven der vermolmde gaten aan

11 Tot

de muuren, gordijnen en schietgaten rond om speelwrjk

’t gunt verkregen consent van haar hoog Edelens de koo„

„ge Indische regeering tot Batavia

2000.

ad idem rondom de plint carrangantoe.

—„

14906

Tot reparatie van de groot combuijs binnen speelwijk

de wooning van den geweldige &c=a de beijde gevangen huijsen

den banijaart, de groote wagt de kleene d:o, het sieken

„huijs en meesters vertrek, item het vernieuwen de

wester rolldag binnen speelwijk

26506:— p=s voorn:

1

412.

3:

1045

Transporteere. 12:

3:

14:

17:—

12: 8.