closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1729.17.

1.

„.

Van Bantam

Reeckening Tusschen Paduicca

en d’E: comp: heden ter ordre van den E: heer

gemaakt bij den coopman en administrat:r

„jesheijt, ’t geen bij hun voor Reek:s van dien

augustij pass=o tot dato deses; mitsgaders in

mede in’t Iavaans ingeschreven en met des

Aria Pourba Nagara Ten bijweesen van

Bantam in Speel

Debet.

November aangebragt p=r t schip Noordbeek . . rl=m

13000: —:

_o

34. p:s gobars mattaram p:r gem: schip aangebragt en

affgeleverd kosten volg:s factuir met de on

54.

55:

8:

rd.s 610: 19:

„gelden.

8.

21

12453

Den koning na Iongst geslote reecq: ten agteren gebleven„

401:57:

zulex per zaldo te voren.

Somma R

26401