closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 16:' Januarij 1729 1730.

Batavia.

origineel.

Aan sijn Edelheijt, den hoog Edele gestrengen heere

M:r Diderik Durven

Gouverneur generaal en d’' Edele heeren Raaden

van Nederlands India.

Hoog Edele, gestrenge, groot

P:r den Bantamber

rijxbestierder pangerang

agtb: Erntfeste, manhafte, wel

Aria Lourba Nagara

voor de tweed

wijse voorsienige, seer genereuse,

ontvangen den 22:' Ian=r

1730.

en wijd gebiedende heeren.

Eijndelijk verscheenen zijnde den uijtterlijke bestem„

den dag door den zulthan, dat zijnen rijxbestierder

pangerang aria Pourba Nagara vertrecken

soude na Batavia navolgens het genoteerde bij

onsen Iongste aan uEd: groot agtb: van den 5.e deser

soo kwam gemelten minister heden voor middag bin„

nen Speelwijk, met ordre, soo seijde, van den vorst

om na genomen affscheijd van den gesaghebber ter

stond de reijse te onderneemen: dierhalven hebben

pligtig gevonden hem desen en passant ten zijnen ge„

leijde aan uEdele groot agtb: mede te geeven na alvo

„rens daar bij nog te sullen hebben gecommuniceerd

hoe ter assistentie van gem: rijks minister, teffens

als