closeTerug naar inventaris

Transcriptie

verklaren de voorenstaande brieven en daar ge„

hoorende bijlagen behoorlijk tegens derselver mum„

mede

ten geconfronteert en daar accordeerende bevonden

te hebben

Batavia in 't Casteel Den 31:' Januarij 1730:

A: :

4

M: Deavonne

J:Wiermans„

PDelikg

JWillijns

H„s laa

Av Adelen