closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 6:' Maart A:o 1730.

overgaande gerequireerde twee hondert potten

niet wel doorbrande en van steen gezuijperde

witkalk voor het Bataviase amdagtsquartier

ƒ270:—: conform het bijleggende cognoiste

„ment, dat int geheel beloopt ƒ115833:14:— door

„dien Batavia daar bij ook zijn aangereekend

de door den zulthan in geschenk gezondene ne

„gen bharen witte peper, ter somma van ƒ648:—:—.

en nog alsulke ƒ 522: 2: 8:, als aan ongelden

gevallen zijn op de altans med desen bodem in

goede versekering tot uw hoog Edele groot agtb:

overvarende derthien stux fugitive mansslaven,

welkers, naamrol en gerecoleerde contessien wij

in affschrift desen teffens laten verzellen, met

verder eerbiedige notificatie, dat alhier vol„

„gens ontvangen factura wel zijn uijtgeleverd

de goederen, die ons door de goedheijt van uw' Edele

groot agtb: p=r het gedagte schip Berbice ten behoeve

dit comptoir zijn toegezonden, besijden sodanige

40000. mepicaanse realen voor den koning als aen

zijne ordre affgegeven geworden zijnde daar voor

behoorlijk belast is op reecq:, bij welke occagie

men zijn hoogheijt ook heeft laten aanbieden de

wederbekomene twee hondert en vijfftig Japanse

gouds