closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 14.' Maart A:o 1730.

halff pak off 60. p=s van die zoort van dekens uijt

onsen voorraat sijn hoogheijt voor het kostende heb„

„ben laten toekomen, sal zijn majesteijt aan 3½.

pak genoeg hebben, en ons geen ongerieff toegebragt

werden, indien voor de affgegeven deekens weder 60.

p=l in plaats erlangen.

gisteren is uijt den weste oostwaarts terug gezeijlt

een chialoup met twee masten, en hier mede desen

besluijtende verblijven met eerbied /:onderstond:/ hoog

Edele gestrenge wijd gebiedende heeren /:lager:/ uw

hoog Edelens onderdanige dienaren /:was getekend:/

M:s de Graaff,

Joh:n Sautijn

P: Steenwijk, Simon groenevelt j: in mar„

„gine:/ Bantam den 14.' maart 1730.

Wij ondergesz: verklaren de vorenstaande brieven en bilagen

tegens dies origineele behoorlijk gecollationeert, nagesien

en daar mede accordeerende bevonden.

Batavia In't Casteel den 23=e Maart Ca:o 1730.

Pdielmansg

C

Cheling

Jv Aseler

a: : D: eltz

Willgas