closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 11.e Maart 1730.—

Hendrik Duiwels, M: de Graaff, J:n Steenwijk, en

Simon Groenevelt /:in margine:/ Bantam den 11: maart)

A:o 1730.

Batavia.

Aan zijn Edelheijt, den hoog Edele gestrengen heere

M:r Diderik Durven

Gouverneur generaal en d’ Edele Heeren

Raaden van Nederlands India.

Hoog Edele, gestrenge, groot

P:r den Javaan

agtbare, Erntfeste, manhafte,

Loerasinga Laksana

ontvangen op den

16: maart 1730.—

welwijse, voorsienige, seer ge„

„nereuse wijd gebiedende heeren.

Na dat met den inlander Salamat waren affgegaan

onse Jongste advijsen, aan uw Edele groot agtb: van den

11.e deser, heeft den zulthan heden voormiddag den ge„

Zaghebber laten aanweesen om uw Edele groot agtb:

te versoeken voor sijn reecq: van de Comp: gerieft te

mogen werden met vijff packen Souratse deekens

mitsgaders dat hem deselve met sijn dienaar Radja

Padana, dan wel p=r eerste scheeps occasie mogten toe„

„gezonden werden en aangesien wij bereeds ander„

„halff

33.