closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Malacca onder dato 10: 8ber: 17307

hebben wij ons ondergesz: expresse gecom„

mitt:s vervoegt voor ’s' comp:s negotie

„pakhuijsen en aldaer ten overstaen

van den pro tempore fiscaal Simon

willem decker bij publicque beckenslag

aan de meestbiedende opgeveijlt en verkogt

zoodanige thol kleeden als uijt de schee„

pen s:t lourens, sondatrie, feysbags,

salamadras, en pattaloes van tijd

tot tijt geligt sijn hebbende gerendeert

als hier volgt.

uijt het schip s:t Laurens

52 p:s gerraffen ruw a 24 cobitos

Chetibe Moors Coopman

6. rd: 55

42 p:s gerras

- - - 13 1/78: 68:4

10 d:o zeijlkleeden moor pekemima

5 photassen a 28 cobitoi fredrik brinkman„ 71¼

5.

8 7/8

.

7. hamans grove 26 d=os maerten swer

20:—98¼

7.

uijt het schip sondatrij

20. p:s seijldoek ruwe beng: a 24 cobitos

26:¼

20. d:o D=o zieglebe moors coopman

uijt het moors schip gen:t

feijsdag

50 p:s grove heele blaauwe baftas

7P=s 14:

10 p:s siegsebe moors coopman

43:¼

29 fredrik brinkman

29:

¾

20„ francois overzee opperm:t

87:

Transportere rE: 201:½

uijt

17