closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

Van Malacca de dato 26:e 9ber: 1707.

Batavia

n

aan den hoog Ed= heere

Joan van hoorn gouv:r

generael ende Ed=le heeren

47

raden van Nedert= Jndia

Hoog Ed:l Eertsee

groot agtb=re Manhafte, wel„

wijse, verresiende, seer gene„

rense heer en heeren.

.1.

Op den 10:e 8ber: jongstleeden is ons onderdanig.

schrijvens van dien eijgen datum p:r de chialoup

en in handen van den borger joannes roode Origineel

en het duplicaet den 15:e der selve maend met de

tot coftij thuijs gehorende chialoup van den chinees

liesinkd aen uE hoog Ed:s afgegaen waer van al

schoon geen reden hebben om aen de goede bestelling

te twijffelen egter het afschrift desen is versellende

aan welkers inhoud ons om een dubbelt verhael de copia van onse jong„

ste missive gaet hier

nevens,

van saeken te mij den eerbiedig sullen gedragen

zeedert off op den 2:' deser is alhier behouden

aangekomen