closeTerug naar inventaris

Transcriptie

A„o 1729

ontfangen

Pag

Amboina.

4

Rapport van gecommitt:s wegens den out

7

„sang van 1630. p:s paerlemoer sohulpen 189.

Extract uijt het Journaal geduureende

de bekruijssing van Noord Ceram

Gehouden sprekende van de ontmoeting

190.

Eeniger suspecte volkeren

Briefje van Saparoua de dato 31:' aug: deses

Jaars annex een Extracthilas briefje

van 6: septb: daaraanvermeldende

192

de opgave der Nagulen

Lijst der burger Chialoupen en Chiampans

onder het Gouvernement van amboina 195

R endement der gedane verpagting

van Comp:s domeijnen onder ult:o

197.

augustus 1729.

Memorie aanwisende den staat der ba„

„zaarpenn: onder voorsz: datum . . . . 198

n