closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Ambona den 1: Muai: 179

Van

spemsvandeorangh: aanweesen op Manipa den orangbraij

van kelang wegens het

van Kelang abloem makatita gen:t indagtig

niet opbrengen dermoor„

denaeren van jordan

geemaekt syner gedane beloften omde moordenaers

Janst:

van den ambons burger Iordaar Jans:

inhanden van Justitie te sullen Levenen hem daer

bijde redenen afvragende waerom zulx niet al

lange in'twerk was Gesteld waerop dien man

niets anders wiste te andwoorden als dat sijn

voornemen alreeds bij voormeltemoordenaens

bekendwas geworden en dat hij gevolgelijk

deselve niet hadden konnen inhanden krijgen

dog dese Ex Cusen den gouverneur alte floeuw

en teverdigt voorkomende termeer wijl

zijn E: welbekend was dat dit negorijs

hoofd met de volkeren van atea diede

moorde zouden begaen hebben met de gepas„

veerde maand September regotie hadde

gedreven zois aenden sergeant van manipa

geordonneerd aen hem geen passen na Cerams buiten

Cust meer te verleenen tot nadere ordre

Intusschen is dien orangkaij op den 19:' Maart

ten desen hoofd Castele verscheenen en

den aderd secretariale

verklaring van denselve

door onsen secretaris inpreesentie

tegt hier benevens

van twee getuijgen nader affgevraagd

geworden waarom En zijne promessen

te

omtrent het opbrengen der voorm: moordenaers

niet was nagekomen dog daarop wiste

hij