closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina a: 11:' Junij anno 1729.

en na het Laatste viercorrecorren

onder opsigt van ExpressegeCommitt:s (welkens

Instructien desenverzellen:) gezonden en volgens

de nevens zeggende rapporten in het Toehoese

bosch 7268 en in het Hennetellose 6594: schadelij

getalder uit geroeijde bomen

in’t loehoese en hemetell

ke bomenvermeld en aangesien den Sergeant

of Zagoebosch

op Makipa bij een briefje van 1:' 8ber: bekend gem:t

heeft dat door sebieren Jnlandergenaemd manoe„

roe op Cerams buijten Cust omtrend de dousson

Liana aanstrand van Tomarella een goed Getal

Deceryboomen waren ontdeckt se heeft den

Gouverneur aengem„t Sergeant geordonneerd dese

bomen tegaan uijtroeijen, waarop denselven

op den 12:' november bijschriftelijk rapport

desen in Copia verzellende heeft aengethoont

dat door hem een sijne bijhebbendemanschap

Soweel ter voorsz: plaatse als ook op het

mesgers: van een parthij soe

gebergte Lolille oenine geExtirpeerd waren

Cernbomen op Ceramsbuits

Cust

5: p:r groote vrugdragende en 35 halff wassene„

nagelbaamen en veeld spruijtjens midsgrs:

79 p:s groote vonvassene en 123 halff vassen

dag

note bomen met eenige spruijtjes:

van een veel groteren aanschouw is de Expiratie

v

en op Hoeamohel

van diergelijke boomen op Hoeamdal

off bilein Ceram geweest waarheen

den Corporael Cristiaan Stiskas

Botschol met de correcorren van Ema

en