closeTerug naar inventaris

Transcriptie

63

Van Amboina Den 11:' Maij A„o 1729.

en Senga: Tenga /:welke Laats te door

hand weir voor het Land van Cram quam

teverongelucken :/ is Gesonden hebbende den decorrecorre van Ton

a Tenga is verongelukt

35

selve op dedaar omtrent Leggende gebergten

gedestrueerd een quantiteijt van ƒ999 vrugt„

dragende 2414 halff wassene en 11997: kleene

nagelbomen benevens 77: vrugtdragende

130 halff wassene en 27:e kleene note bomen

so als hit uw ho: Edelh:s uijt het thans

mede overgaende rapport van dien Corporaal

sal tevoren komen

C

Hoedanig den Gouverneur met de hougij vloot

op Piro tanoenoe komende met denminder

arangkaij van het negriijtje Kerin den minderorangh

van kermu

wegens desselfs assurant genebstmaat

gedrag gehandeld en waarom sijn

V: denselve nadit hoofd Castel

gesonden heeft sulx sal uw ho: Ed:

mede uit het voorm relaes vande

dongij Cogt des gelievende Consteeren

ten somede uijt onse resolutie van 19:'

9ber: dat wiy goed gevonden hebben dien

inpertinenten quant zolange aan'sComp:s

is wegens himperti

rent gedrag aans Comp:

gemeene werken te stellen tot tijd en wijle

geneeeswerken stellen

men siensaldat syn gedrag omtrent zijn

gebieden wat sedigen salweesen dog om dit Capittl

van.