closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina Den 11:' Junij A„o 1729

Land Soedijen

vermeerderd tot ƒ3247: 12: 8: den guarnisaen

Boekehouder gelateerd dat er verscheijde

gequalificeerd:s haar gagte opgenomen hebben

ook diverse verbeterd syn midsgrs: eenige ofe Con„

demneerdens die bijvoordragt hebben gelopen

haar gag: door den secretaris van den E: agtb

raad van Iustitie ontfangen is:

D.

vbeek: van Timmeragien.

Reparatie

vermeerderd ƒ1191:5:—. Zyn oerspronk

hebbende dat desen Iare eenige reparatie

meer aen ’sComp:s hospitael: gelijk bij ’t

specificatie, boek inde maenden 7ber:

en 8ber: naderkanb'oogd wenden

Hospitaal

vermeerdend tot ƒ636:11: 8: dese vermetrdering

ontstaat dat/ God beeterd desen Iare

101. Coppen meer insComp:s hospitaal

ter cuur hebben geleegen dan wel

anno Passado 'tgheen bij derselvesteerde

halve gag:s sal komen te blijken

als hebbende anno pass:o maar gemont:d en Inna

van ƒ1235: 17: 8: en desen Iare 1428

Chaloupen