closeTerug naar inventaris

Transcriptie

27

J

Van Amboina Den 11: Junij 1729.

Paloupen en Hindere

Vaartuijgen

tot ƒ3811:13:— hier uijt voortkomende

dat desen Jare meerder reparatie en verstrec„

king aan ’s Comp:s Chaloupen en minderevaert:s

gedaen is dan anno passado gelijk zulx inde

maanden 7ber: 8ben Iulijen Aug:s bij 't

specificatie boekje exactelijk teseen is

Seeps Soldijen

permeerderd op ƒ75: 9: 8: dit is oorsproukelijk

dat er desen Jare meer Impotenten vande schepen

en wel voornamentl: Adrichem en de Mar„

garetha alhier in ’t hospitael ter Cuur

gelegen en hunne halve gag: geguasteerd

hebben;

Winsten in Inkomsten

vermeerdert tot ƒ1323:9:8 de reder hier van is

mitsgrs: de vermeerderde

pinsten 3 inkomsten

dat desen jare die reek: is vergeleken bij 't gepas„

„seerde meer belast is met een simma van

ƒ3117: 12:8 wegens de spillagje gevallen op de

aangebragte Ladingen der scheepen; Item

onbequaam metaal en ijser Canons

Batavia