closeTerug naar inventaris

Transcriptie

51

Van Amboina Den 20:' Maij A„o 1729

overwigt

Bhanen

Donden

Haroeka

5/10

§ 219

5/50

20

550

20

Laniqul

3/550

464

3/550

Summa lb: 8169: hh: 1co

voegt hierbij ’t overwigt 92 „19 27/50

odat de Leverantje nog minder is Geweest asde op

106

gave Bharen 80 /550 s„s wij hebben deskleijne

quantiteijt behalven 170 lb: die wij ten behoeve vande

oosterse provincien hebben affgetrocken

aff scheping derselv

en hiergehouden in83 verzegelde zacken droogede

wel geconditioneerd in het Jagt Castoren Pollux

doena fschepen en twijffelen geensints off inden aenstaenden

Jare saleenopulent gewasch desen soberen nagel

oegst wederomvergoeden waertoe de apparentien

zoo favorabel syn als men wenschen kan

aan welke dienaren wij 't zedert denaend 7ber:

„rleeden permissje verleend hebben om mies

tijds Expiratje haare affgeslote soldy reecq:

Eer procuratie na 't vaderland emogen versenden

sal uw ho: Ed„s des Gelievende komen teconsteeren

uijt onseresolutien van 18:' 8ber: 19:' 9ber: 18:' xbr:

19:' Januarij 14 febr: 7 maert en 11:' april

midsgaders bij ons besluit van 7: deser dat

wij inrade geresumeerd en goedgekeurd

hebben de beandwoorde memorie op de soldij boeken

de urjanen17 23/28 dewelke thans tot uw ho

Rd„