closeTerug naar inventaris

Transcriptie

55

Van Amboina den 20: Maij A„o 1729

22696.42.

P Transport rd:s

door den ondercoopman Adriaan ’t hoofd

en boekhouder Iansmits geteld om aen de wed:

van den onder Coopman drib Smuijser Iuff„r

Helena Rembrant Swederuyt gekeert te wonden,

427:

Denboekhouder Hendrik Smuijser geteed

om aan Iuffrouw Helena rembrants

wed: van den ondercoopman dirk

Smuijser weder uijtgekeert te worden„

378: 42

den boekhouder Ian Smith geteedomaenden

onderCoopman Jacobroman weder uitgek:

teworden

78:

den Capitain der Chinesen Ts„ Tionko

geteld omaan den Chinees Tsj E kowoonagtig

op derijst Dazaar tot Batavia weder

uijtgekeert te worden

2000:—

den chinees Tan TTanko geteldom

aenden Secretaris van Iustitie beruardus

Coop agroen wederuijtgekeert

verworden

100:

2l

25680:36

Somma Ros„

elading van het thans vertreckende schip Lading van 't jagt Cassor

en Pollux

Castor en Pollux bestaat in

386

14550 bharen off 808 b:s garioffel nagelen in 83 zacken

30: lb Caijo Poetij olij en

16: Coelij Lapvan

alles