closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina den 11„e Maij anno 1729,

alles volgens behoorlijk getekende Cognoiscement be„

dragende tesamen volgens hier nevens gevoegde factura

een summa van ƒ3704:5:8: waarbij nogkomt

een onkost reeckening groot ƒ 8:10:8:

waar mede

Hoog Edele Erntfeste

Agtb: Manhafte wel wijse

voorsienige en seer Genereuse

Heeren

Na uw ho: Edelens Tllustere persoonen en regel„

ring in Godes veijlige hoede bevolen te hebben met

een seer diepe Eerbiedigheyd blijven

/onderstond/ W Hoog Edlebus / Lager

seer oodmoedige en getrouwedienaren

/was Getekend:) Johannes Bernaad

E De Halse, I:s Schravelaer Cornelis

Roell A Hapel J: kleijn Jan

Jochems / in margine/ Amboina

in't Casteel Victoria Den 20 Maij

anno 1729

Batavia.