closeTerug naar inventaris

Transcriptie

78

Van Ambainae onder dato 20:' Maij 1729

daer op voor het r Cousson Cakat: 't arriveeren wanneer

opstonds de concorreus hoofden bij den anderen verga„

„derd zijnde alhier na gewoonte de verEijschte ordres hebben

gegeven ende verdeeling der volboeren en bijlengedaan

als hier onder specifice werd aengethoond waermede

midsgrs: met het slijpen derbijlen en maken der

selver stelen &:a &:a desen dag is deur gebragt

Verdeeling manschappes int ge„

nerael zoo natoes als

na't bosch

resterende

Eijlen

gemeene volgens opgaev

aan ijder

gecomman„

d:os op de corre„

der corcorren hoof„

deerde

Correcorre

corren

06

den;

Maij.

60:

50:

10:

45:

Poorto.

65:

10.

55.

45:

Hetoelamma

70:

60:

10:

50:

Zeijt

60:

50:

10:

45:

Paytetto

65:

50:

10:

45:

Summa 320: 270: 12. 50: 230

A„o 1728

Smorgens vroeg dat wij met de gecommitteerde vrydag den 22 8ber

volkeren met bijlen en parrings versien bene„

vens ’s Comp:s inlandse boschwagters na’t perk

lahat vervoegd alwaer komende haarlieden wel Expres„

selijk gelast hebben de Zagoeboomen (:waer’t mo„

gelijk:) van de schade, bevrijden ende houtd:s die buijten

dien niet konnen werden om geveld rond omwel te

schillen