closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina onder dato 20 maij 1729

Dag Register bij forme

van Rapport gehouden en overgele„

werd door ons ondergesz: Pieter

Pik adsis„t Jan Harman

Baalman Sergeant en J0„

seph Cijffte soed:t aandend:

agtb: Heer Johannes Boe„

naerd Gouverneur en Direct„r

deser provincie Amboina

met den Resorte van dien weg„s

onse Commissie bestaandeen’'t

omvellen en branden der seer schade„

„lijke Houtbomen in ’s Comp:s

Lagoebossen tot Loeroe aan de

Zuidk„ van Ceram.

Edle Hgb: Heer Gourandu

A„o 1728

voensdag den 20 8ber: Dest avonds om 8 uuren zijn wij ingevolge

uwel Edele agtb: gerespecteerde ordre en Instructie

met 5. Corcorre als Waij Poorto Hetoelam„

„ma Zeijt en Caijtetto van Hila, overgesteken

na Poeloe waar op 's nagts ten drie uuren

behouden zyn ten ancker gekomen

donderdag 21:e d:o

smorgens ten 7 uuren na onse commissie

aan den sergeant aldaer militeerende Iacob

Jacobsz: bekent gemaekt hebben de dreggen weder

geligt van daervoort geschept zijnde quamen kort

daer