closeTerug naar inventaris

Transcriptie

73

Van Amboina onder dato 20 maij 1729

hout boomen gezuijverd synde bestaende derselver

uijtgeroeijde d„os volgens gehoudene kerff stocken

(excepto deparrangs) in alsvolgt

maij.

soo gebrande als met bijlen

omgevelde houtboomen

Poorto.

776

Hitoelamma.

89

zeijt.

Caijtetto.

72

Tesamen. . . 4037:-

Een rust dag gegeven

Zondag den 7„e 9ber:

werd vervolgens het nevens teggende perk maendag„ 8

_:o

tanasan aangelast met expresse ordre als

vaoren

D: dingsdag 9 _:o

woersdag 10

1

in’t bosch

donderd: 11

vrijdag 12

Zaturdag„ 13„'

een vrijendag gegeven

Zondag 14„

tmaendag„ 15„'

aan den arbeijd

dingsdag„ 16„

wont

woensdag 17„

En als even met boven gen: perk tanoesan

gedaen gekregen

zogebaande

maij.

als boven

488

poorto

468

hitoelamma.

561

teijt.

534

Caijtetto.

449

tesamen

2500