closeTerug naar inventaris

Transcriptie

7

C:

Van Amboina onder dato 24 ay 1729

donderdag den 18 9ber: Beginnen wij met het perbi Salarama„

rost ordre als even

vrydag 19 _o

„hinr bosk

Saturdag 20

tegens den avond met 't voorn perk geoden

zynde

oomet branden als.

met bijlen omgeveede

140.

Maij

123

Poortd.

179

Hitoelamma.

158

zeijt.

131

Caijetto.

731.

Tesamen.

d:o een vrijendag gegeven

Sondag den 21„en

Ladat wij aende 3 percken als lakat Tanoesay Pa

laramarolo desen Iare in’t geheel volgens kerff

„stocken;

hebben uitgeroeijd en bedorven een quantiteijt

7268

van bamee

des morgens ten 9 uuren verthoonden onseen

maandelen 23 :o

casumand:r van loehoe een missive van den onder„

Coopman lot Hila F: Jan banoordt

aenhemdicterende waar uijt verstaen hebben onse

Commissje voor dit Jaer te zyn g’Eijndigt

gelijk wij ook in opvoeging van diensnagtb

om Kuiren