closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Ambarna onde dato 10: uaij 1739

12 â 13. voeten: lang te laten kappen hebbende cor„

recortes poekeren van negorij lima, Waccal

en Ciang daar toe aangesteld, die ons niet

meer hebben aangebragt als 72 stx: mangemanoge

meerapallisaden; zijnde het beste soort van

hout als ter tebekomen was en sijn deselve inde

Correcorre van Caijbobo ingescheept

Heden snagts na gissing en 2: huuren ligten,

onse dreg en scheppende met de Correcorre van

Caijbobo nadat alvorens de dre Correcorren

als Negrij Lima waccal, en Liang door ons

nahune negorij wederom Ggesondene waren,

regt door het gat van Nassauw tot smorgens

omtrent 8: uuren op Slang aanquamen

Woensdag den 24„en 9ber: hebben wij de massenaijers laten intrusten

en na dat gedaen zynde onder zeijl wij

voor bijde hoek van chial alwaerop waijpoetij

tentanker gekomen tot op 11.

Donderdag 25 d:o des nagts ongepaer ten dre uuren ligten onsedaeg

en sscheppende tot aande negorij Lima en vervolgens

des avonds omtrent 5: uuren daer aen nadatse

onse Injassenaijers een weijnig vertoef hadden,

de dreggen wedergeligt en scheppende tot op

vrijdag 26 d:o savonds omtrent 5: uuren, voorde negorij

van Statoe ten ancker quamen, nadat de

massenaijers eenweijnig uijt gerusthadden begaven wij

Saturdag

ons tot op