closeTerug naar inventaris

Transcriptie

0bsz

van

Op

Van Amboina onder dato 20 maij 1729

kapperij ende Correcorre ider na haar

negorij vertrecken kunnen /onderstond:/

(was Getekent) Jacob Jacobsz: /in margine:/

Loehoe overburg den 22:' 9ber: A„o 1728

hebben wij het perk. Traijnama mede

volkomen van wilde boomen gesuijvent

volgens kerff stocken zynde de int geroeijde

boomendese.

soo geschilde gebrande

en met bijlen gekapt

Caijbobo:

1184

Negrij Lima.

1383

Waccab

1028

Liang

146

3741

1

't voorsz: perk Haloeloe

2853

soodat wij desen Iare in't geheel volgens

kerff stocken hebben intgeroeyjd en be„

dorsen eliv quantiteijt van boomen

6094

121

dies avonds ontrent 18„e uuren vertrek den meer

melde Corporael weder na zijn beschijden

past

en

nadat wij met het vellen en uijtroeijen derwilde bamen

en het Suijveren der doussons Haloeloe

en kaijndma gedaen hadden soo hebben wij

ondergesz: niet nagelate u Edele agtb: g’eerde

ordre magt tenemen om eenige palisaden van

12 a 13.