closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van

den 27 october

den 28 d„o

29 d:o

Ambaina onder dato 20:' 7ber 173

Ingevolge van VEE: agtb: g’Eerde bevelle

hebben

met het genoegsame manschap behoorlijk versien

mijne rijse na Kelang ondernomen om tesien

wat voorspecerijboomen aldaer mogten schuijlen

komende dan

aan den strandt Sameralla op denegorij lauw„

Cessia zoo zijn wij en eerstn het zo gent:

water ramalli overgeset en vervolgens het daer

aen grensende gebergte tiank opgeklommnen

hebben ook aldaer gerencontreerd ende

9

vnijelt

3 p:s groot vrugtdragende en

33„' halfwassende nagelbomen niet veeld

pruijtjes

vorders begaven wij ons na Holollaalwaer

Wij

Arriveerden en nadat wij ons op het gebergte

lalille oenine hadden begeven en alle bosschen

heenen weer met alle vereijsch te naarstigheijt op het

naeuwkeurigse door gekruijst deden wij aldaerop

„vrugtdragende

2 p:s groote valdessende nagelbomen

79 D:o volwassende, edog Eerst bloe„

hende noten-bomen: en

123 halfwassende d:o d:o met eenige

sprintjes welke wij gesamentl

exstirpeerden en vermelden

na„