closeTerug naar inventaris

Transcriptie

87

Van Amboina onder dato 20„en Maij 1729

nadat wij nu dusdanig alle daer omtrent

schuijlende perinicieuse gewassen hadden gerui„

neert zoo reverteerde naar manipa alwaen

den 30„e 8ber:

behouden aenquam

zynde dit eenelijk EE: agtb: Heer 'tgeene van

ditmalen conceruerende de Exstirpatie op het

nedrigste te rapporteeren hebbe;

waer mede miet alle uijters te submissje

verblijve (onderstond:) Ed: Erntfeste Agtb:

manhafte wijse voorsienige Dicrete,

en Zeer Genoreuse Heer /:lager/ VEE agtb:

onderdanigste en Trouw gehoorsaemste Dienaer

/:was getekend:/ J H knop/in margine:/

manipa Wantrouw den 12:' 9ber: A„o 1728.

/onderstond / accordeert /was Getekend:/ C G Chraus

Secretaris

Lapport gedaan

aan den wel Ed: Agtb: Heer

Johannes Boonard

Gouverneur en Dorecteur

over de Provintie Am„

boina met Den Resorte

van dien wegens Extir„

patie van een quantitijt

specerije