closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina onder dato 20 Maij 1729

specerije bomen op kleen

Ceram ofte het Land

Hoeamohel.

Del Edele Agtb:, Heer

Om uwel Ed: agtb: ordre schuldpligtelijck na

tekomen vervoegde ik ondergesz: Christiaan

Hiskias Botschoe mij op den 20„e october

nade corcorre van Ema en Lagten

's avonds fanckier nevens die van Tenga Tenga

Cours Lettende na’t vand van Eram als wij

dan op den 29„e d„o een tralff uur daervan daar met

sterke starm wind en zware zie overvallen

wierden en het band zonder perijckel niet konden

bereijkken wierd de corcorre van Senga

Senga aen zijn voors teven gescheurd sodathet

vaertuijg halff vol water raeckte waardoor e

neden genoodsaekt waren om haar te resalveeren

het vaartuijg op het Land te setten en also

in’t geheel ontramponeerd wierd egter de correcorre

van Emna nog zid houdende zeijlden wij

direct naar Elira alwaerwij op d:o dag voor

ancker quamen verwagtende den oranghraij

van Tenga Tenga denwelkeden 22 d:o met

Syne massenaijers tevoet by ons arriveerde

en vermids door verlies vande Canrecorre

haarl„n