closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van

dee

Amboina onder dato 20„' Maij 1729

onbekend gebergte beklommen alwaar wij

15„e vrugt dragende 58 halff wassene 385. kleene

nagel bomen omkapten sodat wij dien nagtaende

rivier olaa onse, tegensteede hiellen enden 27

d:o diens Gebergte mede doorsogten als wij dan

daar omtrent C„i vrugtdragende 121 halff wassene

63 kleene nagel midsgaders 3 vrugtdragende

7. halff wassene en 5 kleene note bomen neder gevelt

hadden brgapen wij ons wederom strandwaarts

alipaer wijbij onse Correcorren gearriveerd,

zijnde tegens middernagt onse amcliers Ligteden

vandende den 28„e d:o aende rivier assan Java

den 29„e voeteerden wij langs strand tot aen de rivier

Combello alwaar wij den orangkaij van tenga

enga benepens sijne onderhorigen in’t gemoet

quamen denwelkemede benevens het gewondlijcke

getal van gemeene tot aande rivier nieuporro

marcheerden en bekeommen den 30 d:o dese

Contreije, vernielende 630 vrugtdragende

951: halff wassene 7109 kleene nagelaes mede

43. vrugtdragende, „3 halff wassene note bonen

dijt uijtgewenkt hebbende hielden woij

ons nagt Leger aen'tgebergte en bij de rivier

voorn: waer op wij den 31:en d„o het tekergte

Combello gingen besoeken alwaerweij 26:'

vrugtdragende 197 halff wassem en 885 kleene

nagelbomen uijtroeijden heden ook visiteerende

het