closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amboina onder dato 20

het gebergte assan-Jawa egter het gene wij

sogten niet vindende arriveerden wij wederombij

onse correcorre en hielden op den 2:' d:o

namen wij onsen den 2E: var wijansen

Cours nadervier mackanopal door kruijs ten

op den 3 d:o het gebergte aldaer rinnerende de

kleens nagelbomen dit gedaan en wederom aen„

strant gekomen zijnde schepten wij dien

avond naderiier Hatoemaratt a indiens

gebergte wij op den 4„e d:o 16„e kleene nagelaes

mede in de gebergte Sieca en sesoemit 24„e

kleene nagelbomen dit imverrigt en aenstrand

gekomen eijnde arriveerden wij dien avond met

onse Corcorre ten Comptoire Loehoe en gingen

den 5: d:o Langs strand tot aan’t gebergte te a„

toemabean sowijdan om die 6 treek 35.

vrugtdragende 183: kleene nagelbamen int ge„

roeijd hadden marcheerden wij over denivier

Laooma ruineerden 53: halff wassene

6 kleene nagel midsgaders vvrugtdragene

note bomen een 6 d:o beklommen wij het

gebergte waijroettij en Salockoe verdelgden

aldaer 15„e kleene nagel bomen dit uit gewerkt

hebbende quamen wij wederom bij ons vaertuig

en hielden den 7 d:o rust dag wij dan daor

vreese van eenig ongeluk aangaende onse corre„

corre nog een quantiteijt nagelbomen in het

gebeugte

8

89

Haij 1789